Tananyag választó:
Elemzési módszerek: A stíluskritika
  • 3 foglalkozás
  • 2 szöveg
  • 2 gyűjtemény
A pozitivista és a kulturtörténeti stílusfelfogás képviselői, nézeteik
Giovanni Morelli attribuciós módszere, a módszer korlátai és kritikája
A koronázási palást eredeti funkciójának megfelelő stílusjegyek mintái, eredete, párhuzamai, és az ebből levonható következtetésekkel a mű interpretációjának pontosítása