Tananyag választó:
Egy honfoglaló nép: a magyarok tárgyi kultúrája a 9-10. században - bibliográfia
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

Az ősi magyar hitvilág. Diószegi Vilmos (szerk.), Gondolat, Bp. 1978.

Diószegi Vilmos: A honfoglaló magyarság hitvilágának történeti rétegei. A világfa. Népi kultúra ? népi társadalom II-III. Bp. 1969.

Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása. Akadémiai Kiadó, Bp. 1991.

145-390. o.

László Gyula: Jegyzetek a nagyszentmiklósi kincsről. Folia Archaeologica IX. 1957.

141-152.

Molnár Erik: A magyar társadalom története az őskortól az Árpád- korig. Gondolat, Bp. 1949.

Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. Hajdú Péter (szerk.), Corvina, Bp. 1975.

Erdélyi István: Avar művészet. Corvina, Bp. 1966.

Brasinszkij, I. B.: Szkíta kincsek nyomában, Helikon. Bp. 1985.

Hoppál Mihály: A Tejút fiai. Európa Könyvkiadó, Bp. 1980.

Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága. Akadémiai Kiadó, Bp. 1967