Tananyag választó:
Egy honfoglaló nép: a magyarok tárgyi kultúrája a 9-10. században - bibliográfia
Eszköztár:

Bibliográfia

Hoppál Mihály: Sámánok. Helikon, Bp. 1991.

László Gyula: A népvándorláskor művészete Magyarországon. Corvina, Bp. 1970.

Siklódi Csilla ? Szűcs Árpád ? Trogmayer Ottó: A magyarok bejövetele. Apácai Kiadó, Celldömölk, 1996.

A magyarországi művészet a honfoglalástól a 19. századig. Dercsényi Dezső (szerk.), Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Bp. 1964. 1-154. o.

Róna?Tas András: A honfoglaló magyar nép. Bevezetés a korai magyar történelem ismeretébe. Balassi Kiadó, Bp. 1997. 204-411. o.