Tananyag választó:
Fogalom gyűjtemény
Eszköztár:
Altemplom

Altemplom/kripta: a templomnak a szentély alatt levő, részben vagy egészben föld alá nyúló, boltozott kultikus tere. Liturgikus funkciójú, általában ereklye (egy szent földi maradványa) őrzési helye. Temetkezési helyül is szolgálhat.

Angyal

Angyal: Isten küldötte, üzenetének, parancsának közvetítője a keresztény művészetben. Általában glóriával, hosszú, fehér ruhában, szárnyakkal ábrázolták.

Angyali üdvözlet

Angyali üdvözlet: (anunciatio) az üdvtörténet része, az Ige megtestesülésének időpontját jelző esemény. Jézus születése helyett vonatkozhat magára a megtestesülésre is. Az Úr elküldi Gábriel arkangyalt Máriához, s megjelenti Jézus fogantatását a Szentlélektől.

Antik

Antik: (latin antiquus: „régi” szóból) jelenthet jelzőként ókori görög vagy római alkotást, de jelentheti magát a történelmi, művelődéstörténeti, képzőművészeti korszakot is.

Apostolok

Apostolok: (görög: apósztolosz: küldött, hírnök) Jézus tizenkét tanítványa, akiket tanítványai sokaságából kiválasztott. Őket általában tógában, kezükben könyvtekerccsel, könyvvel ábrázolták.