Tananyag választó:
Életrajz gyűjtemény
Eszköztár:
Jónás

Jónás: Ószövetségi próféta volt. Történetének egyes mozzanatait előszeretettel ábrázolták. Isten felkérte őt arra a feladatra, hogy a bűnös Ninive városába menjen és a lakosokat bűnbánatra szólítsa fel. Jónás ellenszegülve a parancsnak hajóra szállt és igyekezett elmenekülni Isten elöl, aki erre vihart támasztott a tengeren. A tengerészek, amikor megtudták hogy Jónás miatt kerültek veszélybe a tengerbe dobták a prófétát, akit egy hatalmas hal bekapott. A hal gyomrában töltött három napot és három éjszakát imádkozással töltötte, kérve Istent, hogy szabadítsa ki őt onnan. Harmadnapra a hal partra vetette (gyakori ábrázolás), s Jónás elment Ninivébe, hogy eleget tegyen Isten parancsának. A város Jónás szavaira bűnbánatot tartott, sőt böjtölni kezdett, ezért Isten megbocsátott a niniveieknek. Ez a történet valójában tanítási célzattal született. Isten szeretetét tágabban értelmezi, azt nem csak a választott népre, a zsidóságra vonatkoztatja. Jónásnak a hal gyomrában töltött három napját párhuzamba állítják Jézusnak a sírbatételétől a feltámadásáig eltelt három nappal.