Tananyag választó:
A gótika kezdetei - francia katedrálisok - bibliográfia
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

Entz Géza: A gótika művészete. Corvina Kiadó, Budapest, 1973. 17-77. o.

Jantzen Hans: Francia gótikus székesegyházak. Budapest, 1989. 7-145, 188-200. o.

A művészet története: Gótika és a Távol-Kelet. Corvina Kiadó, Budapest, 1992. 7-25. o.

Sódor Alajos: Gótikus építészet. In: Az építészet története. Középkor. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978. 442-485. o.

Marosi Ernő (szerk.): A középkori művészet történetének olvasókönyve. Balassi Kiadó, Budapest, 1997. 96-153. o.

Rolf Toman: A gótikus stílus. Vince Kiadó, Budapest, 2000. 18-116. o.

Marosi Ernő: A középkor művészete I. 1000-1250. Corvina kiadó, Budapest, 1996. 103-119, 155-163. o.

Martindale Andrew: Gothic Art Thames and Hudson, London, 1967. 7-145. o.

Branner Robert: Burgundian Gothic Architecture London, 1960.

Harvey Jones: The Gothic World New York, 1969.