Tananyag választó:
Clairvaux-i Szt. Bernát

Bernát, Clairvaux-i Szent (1090-1153): A ciszterci rend alapítója, egyháztanító. 1112-ben lépett be a citeaux-i bencés kolostorba, 30 társával együtt. Ez lett a ciszterci rend bölcsője. István apáttal együtt kidolgozták a Charta Caritatis-t, a rend szabályzatát. 1115-ben apátnak nevezik ki, megalapítja Clairvaux-t, valamint számos más kolostort. A citeaux-i kolostor megalapításának oka lényegében a clunyi és a citeaux-i bencések közötti eltérés volt. Sokat vitázott Petrus Venerabilis clunyi apáttal a szerzetesek életmódjáról. 1140-ben ő vezette a Pierre Abélard elleni vizsgálatot. Nagy befolyást gyakorolt az egyházra, 1146-1147 között pápai megbízásból keresztes háborút is hirdetett. 1174-ben szentté, 1830-ban egyházdoktorrá avatták. A méhészek, gyertyaöntők és haldoklók patrónusa, a gyermekbetegségek, a megszállottság és a dögvész ellen védőszent. Általában apátként ábrázolják, a rend fehér ruhájában vagy miseruhában. Ábrázolási típusai: Clairvaux-i Bernát Máriával; a keresztrefeszített Krisztus átöleli a hozzá imádkozó Bernátot; Tejcsoda; ördögűzés; elutasítja a püspökséget; megtéríti az aquitániai herceget; legyőzi az albigens eretnekeket. Attribútumai: templommodell, fehér kutya, méhkas, kereszt, lábánál mitra, megkötözött ördög, ostya, hegy, a passió eszközei, apáti bot, Mária neve lángnyelvekkel, rózsafüzér. Ünnepe: augusztus 20.