Tananyag választó:
Elemzési módszerek: ikonográfia és ikonológia
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

Marosi Ernő: A román kor művészete Corvina Kiadó, Budapest, 1972. 165-196. o.

Zádor Mihály: Romanika, Az építészet története Középkor Tankönyvkiadó Budapest, 1990. 91-172. o.

Dercsényi Dezső: Franciaország románkori művészete és kapcsolatai a környező népek művészetével. Budapest, Gondolat Kiadó, 1958.

Marosi Ernő: A korai romanika, A középkor művészete I. 1000-1250. Corvina Kiadó, Budapest, 1996. 23-25. o.

Stoll, Robert Th.: Britannia Romanica. Verlag Anton Schroll & Co. Wien und München, 1966.

Boase Thomas S. R.: English Art 1100-1216. Oxford at the Clarendon Press, 1953.

Grivot, Denis: Gislebertus, Sculptor of Autun. London, Trianon Press, 1961.

Rolf Toman: Román stílus. Kulturtrade Kiadó, Budapest, 1998.

Evans John: Art in Medieval France 987-1498. London-Oxford, 1948.

Webb Geoffrey: Architecture in Britain, The Middle Ages The Pelican History of Art, 1952.