Tananyag választó:
A francia és angol romanika építészete és szobrászata
Eszköztár:

Bibliográfia

Marosi Ernő: A román kor művészete. Corvina Kiadó, Budapest, 1972. 165-196. o.

Zádor Mihály: Romanika. In: Az építészet története. Középkor. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. 91-172.

Dercsényi Dezső: Franciaország románkori művészete és kapcsolatai a környező népek művészetével. Budapest, Gondolat Kiadó, 1958.

Marosi Ernő: A korai romanika. In: A középkor művészete I. 1000-1250. Corvina Kiadó, Budapest, 1996. 23-25. o.

Stoll Robert Th.: Britannia Romanica. Verlag Anton Schroll & Co. Wien und München, 1966.