Tananyag választó:
A bizánci művészet nagy korszakai. A korabizánci művészet. Jusztiniánusz kora - bibliográfia
Eszköztár:

Ajánlott irodalom:

Bréhier, Louis: Bizánc tündöklése és hanyatlása. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány (Varia Byzantina I.), Budapest, 1999.

Maguire, Henry (szerk): Byzantine Court Culture from 829-1204. Harvard University Press, Washington D.C., 1997.

Beckwith, John: Early Christian and Byzantine Art. Yale University Press, New Haven-London, 1986.

Kádár Zoltán: Bizánci művészet. Corvina, Budapest, 1987. 7-96. o.

Krautheimer, Richard: Early Christian an Byzantine Architecture. Yale University Press (Pelican History of Art), New Haven – London, 1986.

Mainstone, Rowland J.: Hagia Sophia – Architecture, Structure and Liturgy of Justinian’s Great Church. Thames and Hudson, New York, 1997.

Orosz István: A Keletrómai Császárság. in: Barta János (szerk.): Európa a korai középkorban. Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 1997. 185-202. o.

Ostrogorszky, Georg: A bizánci állam története. Osiris, Budapest, 2001.

Rice, David Talbot: The Art of Byzantinum. Thames and Hudson, London, 1959.