Tananyag választó:
Neolitikum és rézkor - bibliográfia
Eszköztár:

Bibliográfia

Oates, D. – Oates, J.: A civilizáció hajnala. Bp, 1983, 39-48. o. és 69-98. o.

Kalicz N.: Agyagistenek. Bp. 1970.

Visy Zs. (főszerk.): Magyar régészet az ezredfordulón. Bp. 2003, 97-137. o.

Mellaart, J.: The Neolithic of the Near East. London. 1967.

Mellink, M. J. – Filip, J. (eds.): Frühe Stufen der Kunst. Berlin, 1974.