Tananyag választó:
Életrajz gyűjtemény
Eszköztár:
Goethe, Johann Wolfgang

Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832): Német költő és író, a német klasszicizmus és romantika irodalmának legnagyobb egyénisége, két korszak határán élt. Frankfurtban született, Lipcsében tanult, Itáliában is járt. 1772-től Weimarban élt. Bár nagyon sok műve van, Goethe mint a Faust szerzője él a világ tudatában. Ezen a művön szinte egész életében dolgozott, minden korszaka nyomot hagyott rajta, ez szellemi önéletrajza, gondolatgazdaságának és művészi tökéletességének megtestesülése. Esztétikai nézeteire jellemző, hogy nem a kortárs filozófiai gondolkodásból, hanem a művészeti gyakorlat problémáiból indult ki. Ha Goethe nem is volt szorosan vett romantikus költő a szó szoros értelmében, igen közeli kapcsolatban állt az európai romantikával. A strassbourgi münsterről írt tanulmánya hódolat a gótika előtt, a művészet akadémikus szemléletével való leszámolásra adott alkalmat. Színtana, amelyet tudományos munkának szánt, kísérleteiből és megfigyeléseiből levont következtetéseit tartalmazta. A művészettörténet számára különösen érdekes levélváltása Philip Otto Rungéval, aki Goethével egy időben foglalkozott a színek természetével.