Tananyag választó:
A Kr. e. 2. évezredi babiloni és asszír művészet - bibliográfia
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

Amiet, P.: Art of the Ancient Near East, New York, 1980, 97-175. o.

Borràs, L. - Serrano, D.: A művészet kezdetei, Corvina, Budapest, 2000, 175-179. o.

Collon, D.: First Impressions: Cylinder Seals int he Ancient Near East, London, 1987, 86-213. o.

Gadd, C., J.: Hammurapi and the End of his Dynasty, in: Cambridge Ancient History, new edition, II. kötet 5. fejezet, Cambridge, 1970-1980.

Gadd, C., J.: The Stones of Assyria, London, 1936.

Jaritz, K.: Die Kulturreste der Kassiten, Anthropos 55 (1960), 1784.

Klengel, E. - Brandt: Utazás az ókori Babilonban, Budapest, 1973.

Özgüç, N.: The anatolian Group of Cylinder Seals Impressions from Kültepe, Ankara, 1965.

Reallexikon für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie 6. kötet 267-274 (Kudurru), 7. kötet 287-300 (Malerei), 8. kötet 299-309 (Mittelassyrische Kunstperiod, Mittelbabylonische Kunstperiod)

Roaf, M.: A mezopotámiai világ atlasza, Helikon - Magyar Könyvklub, Budapest, 1998. 108-157. o.

Strommenger, E.- Hirmer, M.: The Art of Mesopotamia, London, 1964, 157-223. o.