Tananyag választó:
A Királyok Völgye - bibliográfia
Eszköztár:

Bibliográfia

Carter, Howard: Tut-ankh-Amen koporsója és múmiája, Budapest, é. n. [1928].

Carter, Howard, A. C. Mace: Tut-ankh-Amen sírja, Budapest, é. n. [1924].

Carter, Howard: The Tomb of Tutankhamen. 3. kiad. London, 1972.

Hornung, Erik: Das Tal der Könige. Ruhestätte der Pharaonen. Zürich–München, 1982.

Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája, Budapest, 1998. 189–193. o.