Tananyag választó:
Futurizmus
  • 4 foglalkozás
  • 2 szöveg
  • 3 gyűjtemény
  • 1 tesztfeladatsor
  • 1 hivatkozás
  • 5 szöveg
A futurizmus 1910 körül lépett fel, szülőhazája Olaszország volt. Két fő változata közül az olasz (Marinetti vezérletével) Mussolini fasiszta mozgalmához csatlakozott, Oroszországban Majakovszkij és társai 1917-ben a szocialista forradalom hívei lettek. Magyarországon Kassák Lajos és az aktivizmus rokonítható leginkább hozzá. A Tanácsköztársasággal rokonszenveztek.
A futurizmus a huszadik századi avantgárd művészeti irányzat volt. Filozófiája a jövőbe, a technikai haladásba vetett hitre épül, kulcsszavai a mozgás, dinamizmus, urbanizáció, militarizmus, nacionalizmus. Olaszországban született meg. Első szakasza az első világháború végéig terjed, míg a második szakasza az 1930-as évekre tehető.
A futurizmus esztétikája, tematikája, ikonográfiája. A futuristák művészetfelfogása, törekvéseik, valamint a futurizmushoz kapcsolható főbb fogalmak gyűjteménye.
A futurizmus a maga korában befolyással bírt az élet különböző területeire. Következő műfajokban hagyta ott keze nyomát: a festészet, az építészet, az iparművészet, a fotográfia, és a mozgófilm.