Tananyag választó:
Művészeti alapismeretek - a műelemzés/műleírás alapfogalmai: a vonal
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

Wölfflin, Heinrich: Művészettörténeti alapfogalmak. A stílus fejlődésének problémája az újkori művészetben. Corvina, Budapest, 1969. 45-66. o.: I. A linearitás és a festőiség: Általános rész; Rajz.

Lyka Károly: A stilizált vonal és folt. In: L. K.: A képírás újabb írányai. Singer és Wolfner, Budapest, 1906. 133-141. o.

Alexander Bernát: A vonalról. Adalék az esztétikai lélektanhoz (1909). In: A. B.: A művészet. Válogatott tanulmányok. Válogatta és a bevezető tanulmányt írta Szemere Samu. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969. 220-234. o.

Crane, Walter: Vonal és forma (Ford. Mihalik Gyula). Néptanítók Könyvtára (Szerk. Weszely Ödön), 41-42. füzet, XI. évf, 1-2. sz. Lampel R. Kk. (Wodianer F. és fiai) R. T. Könyvkiadó vállalata, Budapest, 1910.

Szabó Júlia: A szecesszió és a vonal. In: Művészet, 1975/12. 6-9. o.

Gellér Katalin: A vonalak nyelve: vonalelméletek a századfordulón. In: Ars Hungarica, 1994/1. 133-136. o.

Antal Frigyes: Kifejezés és karikatúra (Hogarth-ról). In: A. F.: Stílustörténet ? kortörténet. Corvina, Budapest, 1979. 191-206. o.

Konopacki, Adam: William Blake. A művészet világa. Corvina, Arkady , Henschelverlag, Budapest, Varsó , Berlin, 1986.

Antal Frigyes: Bevezetés a Fuseli-tanulmányokhoz; Fuseli itáliai stílusa és a manierizmus; Fuseli stílusának európai összefüggései; Fuseli angliai stílusa és a manierizmus. In: A. F.: Stílustörténet ? kortörténet. Corvina, Budapest, 1979. 207-209.; 210-240.; 241-250.; 251-282. o.

John Flaxman. Mythologie und Industrie. Hrsg. von Werner Hofmann. Kunst um 1800. Hamburger Kunsthalle ? Prestel Verlag, München, 1979.