Tananyag választó:
Blake, William

Blake, William (1757-1827): Angol költő, festő, grafikus. Nem végzett felsőfokú iskolákat, rézmetszőnek tanult. Mestere a westminsteri apátság és más gótikus templomok sírköveit, plasztikáit másoltatta vele, ebből készített metszeteket. A gótika későbbi alkotásaira is hatást gyakorolt (misztika, apokaliptikus témák, arányaiban megnyújtott alakok stb.) A francia forradalom idején a jakobinusokkal rokonszenvezett, a forradalom utáni események következtében és hajlamainak megfelelően a transzcendens világ felé fordult. Költő és festő volt egy személyben, legjellegzetesebb művei azok a könyvek, ahol rajz és szöveg alkot egységet. Füssli és baráti köre elismerték művészetét és támogatták, de 1809-ben rendezett gyűjteményes kiállítása nem lett sikeres. Angliában ez a klasszicizmus kora, Blake életműve mégis inkább a romantikához áll közelebb, valódi követői azonban csak a 19. század végén, a 20. század elején lettek (szimbolizmus, szürrealizmus) Saját jelrendszerrel, allegóriákkal élt mind költészetében, mind grafikáiban. Rajzain a vonal és a sík uralkodik a színnel szemben. Művei szóban és képben megfogalmazott víziók, álmok, kinyilatkoztatások – illusztrációk bibliai témákhoz (Utolsó Ítélet 1794, Jób könyve 1825), Milton és Dante műveihez, és könyvek: Az ártatlanság dalai 1789, A tapasztalás dalai, 1794, Prófétai könyvek, 1789, Jeruzsálem1804-20 stb.