Tananyag választó:
Építészet a 19. században. A klasszikus tradíció
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

Hajós Géza: Klasszicizmus vagy historizmus - korszak vagy szemlélet? in. Zádor Anna (szerk.): A historizmus művészete Magyarországon. Budapest, 1993 21-30. o.

Milde, Kurt: Die Neorenaissance in der deutschen Architektur des 19. Jahrhunderts. Dresden, 1981.

Wagner-Rieger, Renate: Wiens Architektur im 19. Jahrhunderts. Wien, 1971.

Wagner-Rieger, Renate: Historismus und Schlossbau. München, 1975.

Middleton, Robin - Watkin, David: Neoclassical and Nineteenth Century Architecture. New York, 1980.

Benevolo, Leonardo: Storia dell'architettura moderna. Bari, 1960.

Hitchcock, Henry Russel: Temples of Democracy. New York, 1976.

Zádor Anna: Palladianism in the Eclectic Architecture of Hungary Acta Technica, XLVII. 1970 125-163. o.

Kaufmann, E.: Three Revolutionary Architects: Boullée, Ledoux and Lequeu. in.: Transactions of the American Philosophical Society, Vol. 42., New York, 1952.

Davis, T. : John Nash. London, 1960.