Tananyag választó:
A klasszicizmus
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

Zádor Anna: Klasszicizmus és romantika. Corvina, Budapest, 1976.

Honour, Hugh: Klasszicizmus. Corvina, Budapest, 1991.

Antal Frigyes: Gondolatok a klasszicizmusról és a romantikáról. In: A. F.: Stílustörténet - kortörténet. Corvina, Budapest, 1979. 20-52.

A klasszicizmustól a biedermeierig. Kiállítás az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből. Kat. I-II. Az európai iparművészet stíluskorszakai. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1990.

A századforduló világa 1800. Európai rajzok és grafikák. Kat. Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2003.

Winckelmann, Johann Joachim: Gondolatok a görög műalkotások utánzásáról a festészetben és a szobrászatban, 1755. In: J. J. W.: Művészeti írások. Magyar Helikon, Budapest, 1978. 5-57. o.

Mengs, Anton Raphael: Mengs Rafael gondolatai a szépről és az ízlésről a festészetben. Fordította Ruby Miroszláv. Nyomatott Gross testvéreknél, Győrött, 1895.

Lessing, Gotthold Ephraim: Laokoón vagy a festészet és a költészet határairól, 1766. In: G. E. L.: Válogatott esztétikai írásai. Gondolat, Budapest, 1982. 191-319. o.

Reynolds, Sir Joshua: Emlékbeszéd Thomas Gainsborough fölött (XIV.). In: Éber László: Művészettörténeti olvasmányok. Singer és Wolfner, Budapest, 1909. 256-268. V. beszéd a Királyi Akadémia növendékeihez az 1772. december 10-i díjkiosztás alkalmából. In: Emlék márványból vagy homokkőből. Öt évszázad írásai a művészettörténet történetéből. Válogatta, fordította és az előszót írta: Marosi Ernő. Corvina, Budapest, 1976. 244-249. o.

Rónay György (szerk.): A klasszicizmus. Gondolat, Budapest, 1978.