Tananyag választó:

Ajánlott irodalom

Tóth László: Erdélyi biedermeier. Szeged, 1942.

Farkas Zoltán: A biedermeier. Singer és Wolfner kiadása, Budapest, é. n.

Zolnai Béla: A magyar biedermeier. Franklin-társulat kiadása, Budapest, Reprint: Holnap Kiadó, Budapest, 1993.

A klasszicizmustól a biedermeierig. Kiállítás az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből. Kat. I-II. Az európai iparművészet stíluskorszakai. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1990.

A biedermeier kora - nálunk és Európában. In: Helikon. Világirodalmi Figyelő. XXXVII. évf. 1-2. sz. MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 1991.

Vadas József: Biedermeier. A polgári otthon és lakáskultúra. Geopen Könyvkiadó, 2001.

Aczél Eszter Krisztina: Borsos József és a biedermeier zsáner. Szakdolgozat. ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2001.

Karáné Szántó Erika: Gyermek- és gyermekjáték-ábrázolások a 19. század első felének festészetében. Szakdolgozat. ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2002.