Tananyag választó:
Virtuális utazás Magyarországon - templomok, kolostorok és püspöki székhelyek
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

Dercsényi Balázs - Hegyi Gábor - Marosi Ernő - Török József: Katolikus templomok Magyarországon. Hegyi és Társa, Budapest, 1991.

Jernyei Kiss János: A kalocsai érseki székesegyház és rezidencia megújulása a 18. században. in: Koszta László (szerk.): Kalocsa történetéből. Kalocsa Város Önkormányzata, Kalocsa, 2000, 243-282. o.

Kovács Péter – Szelényi Károly: A barokk Székesfehérvárott. Budapest, 1993.

Lengyel László: A barokk Eger és Heves megye. Budapest, 1993.

Mojzer Miklós: Torony, kupola, kollonád. (Művészettörténeti füzetek 1.) Budapest, 1971.

Nagy Lajos: Buda és Pest művészete a 18. században. in: Budapest története a török kiűzésétől a márciusi forradalomig. Szerk. Kosáry Domokos. Budapest története III.) Budapest, 1975, 217-254. o.

Révhelyi (Réh) Elemér: A régi Buda és Pest építőmesterei Mária Terézia korában. Budapest, 1932.

Voit Pál: A barokk Magyarországon. Budapest, 1970.

Voit Pál: Barokk tervek és vázlatok. Kiállítási katalógus, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest. 1980.

Voit Pál: Martin Wittwer, a győri karmelita templom építésze. Adatok a dunai barokk építőiskola magyarországi kapcsolataihoz.) Magyar Műemlékvédelem 1963-66. Budapest, 1969. 187-225. o.