Tananyag választó:
Virtuális utazás Magyarországon - templomok, kolostorok és püspöki székhelyek
Eszköztár:

Bibliográfia

Andorné Tóbiás Judit: A 17-18. századi Magyarország barokk templomépítészetének szerkezeti kialakulása és fejlődése. Építés - Építészettudomány VI. (1974) 341-384. o.

Velladics Mária: Barokk, rokokó és copf. (Magyar építészet 4.) Budapest, 2002.

Kelényi György: Érett és késő barokk. In: Sisa József – Dora Wiebenson (szerk.): Magyarország építészetének története. Budapest, 1998. - 109-115, 128-142, 153-164. o.

Kelényi György: Franz Anton Hillebrandt. (Művészettörténeti füzetek 10.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976.

Melchior Hefele (1716-1794) építész emlékkiállítása. Szerk. Zsámbéky Mónika. Kiállítási katalógus. Szombathelyi Képtár, 1994. augusztus 30. – november 27. Szombathely, 1994.