Tananyag választó:
Életrajz gyűjtemény
Eszköztár:
Bernini, Gianlorenzo

Bernini, Gianlorenzo (1598–1680): Olasz szobrász, építész és festő. A szobrászatot apjától, Pietro Berninitől tanulta. Virtuóz mintázó képessége már ifjúkorában megmutatkozott. Korai munkái között Scipione Borghese bíboros megrendelésére készítette az Aeneas és Anchises-csoportot, a Dávidot (1619), a Perszephone elrablását (1622) és az Apolló és Daphnét (1625). VIII. Orbán pápa megbízásából az 1620-as években bekapcsolódik a Szent Péter-templom építésébe és díszítésébe. Elkészíti a tabernákulumot, a négy kupola-pillér és a hosszház pilasztereinek díszítését, az előcsarnok kapuja fölötti márványreliefet, 1656-ban a szentély falánál álló Cattedra Petrit, valamint VIII. Orbán (1647) és VII. Sándor (1671-78) síremlékét. 1656-ban kezdte el a templom előtti tér kiépítését. 1666-ban megépítette a vatikáni Scala regiát, és a lépcső előtti fülkébe Nagy Constantinus lovasszobrát (1670) állította. Fantáziadús, festői felépítésű közkútjai közül legnevezetesebb a Piazza Barberini Triton-kútja (1644) és A négy folyam Piazza Navonán álló kútja (1644). X. Ince pápa uralkodásának első felében a Santa Maria Vittoria-templom Cornaro-kápolnájának pazar berendezését alkotta. A Chigi család számára a római Santa Maria del Popolóban (1656) és a sienai székesegyházban (1658-59) épített kápolnát. 1665-ben Párizsba utazott, hogy XIV. Lajos megbízásából terveket készítsen a Louvre keleti homlokzatához.