Tananyag választó:
Összefoglalás - A barokk Magyarországon
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

Aggházy Mária: A barokk szobrászat Magyarországon, I-III. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1959.

Aradi Nóra (szerk.): A művészet története Magyarországon. Budapest, 1983.

Dercsényi Dezső - Zádor Anna: Kis magyar művészettörténet. Budapest, 1980.

Fülep Lajos (főszerk.): A magyarországi művészet története, I-II. Budapest, 1970.

Galavics Géza - Marosi Ernő - Mikó Árpád -Wehli Tünde: Magyar művészet a kezdetektől 1800-ig. (Egyetemi Könyvtár) Budapest, 2001.

Garas Klára: Magyarországi festészet a XVII. században. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1953.

Garas Klára: Magyarországi festészet a XVIII. században. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1955.

Sisa József – Dora Wiebenson (szerk.): Magyarország építészetének története. Budapest, 1998.

Velladics Mária: Barokk, rokokó és copf. (Magyar építészet 4.) Budapest, 2002.

Voit Pál: A barokk Magyarországon. Budapest, 1970.