Tananyag választó:
Összefoglalás - A barokk Magyarországon
Eszköztár:

Bibliográfia

Aradi Nóra (szerk.): A művészet története Magyarországon. Budapest, 1983.

Sisa József – Dora Wiebenson (szerk.): Magyarország építészetének története. Budapest, 1998.

Galavics Géza - Marosi Ernő - Mikó Árpád -Wehli Tünde: Magyar művészet a kezdetektől 1800-ig. (Egyetemi Könyvtár) Budapest, 2001.

Fülep Lajos (főszerk.): A magyarországi művészet története, I-II. Budapest, 1970.

Dercsényi Dezső - Zádor Anna: Kis magyar művészettörténet. Budapest, 1980.