Tananyag választó:
Fogalom gyűjtemény
Eszköztár:
Kegykép

Kegykép, kegyszobor: Vallásos tisztelettel övezett szentkép, amelynek csodatévő hatalmat tulajdonítanak. Általában zarándoktemplomokban, kegyoltárokon helyezik el. Magyarországon különösen a vérző, könnyező Mária-képek örvendenek különös tiszteletnek. A Mária-ábrázolások eredetéről, történetéről ún. atlas marianusokat adtak ki (pl. Esterházy Pál: Az egész világon levő csudálatos Boldogságos Szűz képeinek rövideden föltett eredetei. Nagyszombat, 1690).