Tananyag választó:
Magyarországi kastélyok a 18. században
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

Dercsényi Balázs – Koppány Tibor – Hegyi Gábor: Magyar kastélyok. Budapest, 1992.

Fleischer Gyula: Adatok a féltoronyi kastély és belső díszítésének történetéhez. Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Évkönyvei V. (1927-28) Budapest, 1929, 144-162. o.

G. Györffy Katalin: Kultúra és életforma a 18. századi Magyarországon. (Művészettörténeti füzetek 20.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991.

Rapaics Raymund: Magyar kertek. Budapest, é. n. Reprint: Budapest, 1993.

Révhelyi (Réh) Elemér: Az egykori Péterffy-palota és annak mestere. Henszlmann Lapok 8. (1930)

Révhelyi Elemér: A veszprémi vár épületei. Magyar Építőművészet (1953) 51-55. o.

Schoen Arnold: A budapesti központi városháza. (Budapest Székesfőváros várostörténeti monográfiái) Budapest, 1930.

Történeti kertek. Kertművészet és műemlékvédelem. Szerk. Galavics Géza. Budapest, 2000.

Ybl Ervin: Szavojai Jenő herceg ráckevei kastélya. Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Évkönyvei III. (1921-23) Budapest, 1924. - 51-80. o.

Voit Pál: A budai várpalota intereurjei. Budapest Régiségei 16. (1955.) 221-240. o.