Tananyag választó:
Francia barokk építészet
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

A barokk elterjedése Európában. (A művészet története) Szerk. Alejandro Montiel Mues. Budapest, 2001. - 32-59.

B. Szűcs Margit: Franciaország építészete II. Budapest, 1977.

B. Szűcs Margit: Elmélet és gyakorlat összefüggése a francia renszánsz és barokk építészetben. Az építészeti akadémia jentősége. Építés - Építészettudomány I. (1969) 319-339. o.

Borngässer, Barbara: Barokk építészet Franciaországban. in: Barokk stílus. Építészet – szobrászat - festészet. Szerk.: RolfToman. Vince Kiadó, Budapest, 1999. - 122-150. o.

Hautecoeur, Louis: Histoire de l'architecture classiqueen France. 11 kötet, Paris, 1943-1957.

Pérouse de Montclos, Jean-Marie: Histoire de l'architecture française. De la Renaissance a la Revolution. Paris, 1989.

Pogány Frigyes: Párizs. Budapest, 1965.

Schöller, Wolfgang: Die „Académie Royale d'Architecture”, 1671-1793: Anatomieeiner Institution. Köln, 1993.

Szentkirályi Zoltán: Az akadémiák szerepe a francia barokkban. Építés - Építészettudomány VI. (1974) 121-138. o.

Szentkirályi Zoltán: Barokk. Az építészet története. (Újkor.) Budapest, 1994. - 104-154. o.