Tananyag választó:
Barokk szobrászat Magyarországon
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

Aggházy Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. I-III. Budapest, 1959.

Boeck, Christine M.:Vienna’s Pestsäule: The Analysis of a Seicento Plague Monument. Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte IL (1996.) 41-56. o.

Grabner, S. etal. Hg.): Georg Raphael Donner 1693-1741. Ausstellungs-katalog. Unteres Belvedere Wien, 2. 6. – 30. 9. 1993. Wien, 1993.

Mojzer Miklós (szerk.): A Magyar Nemzeti Galéria régi gyűjteményei. Budapest, 1984.

Pötzl-Malikova, Maria: Die Schule G. R. Donners in der Slowelei. Mitteilungen der Österreichischen Galerie 17 (1973) 77-180. o.

Pötzl-Malikova, Maria: Franz Xaver Messerschmidt. Wien-München, 1980.

Sajó Tamás: Barokk Eucharisztia-teológia az egri jezsuita főoltáron. Művészettörténeti Értesítő XLII (1993.) 140-159. o.

Schemper-Sparholz, Ingeborg: Lovas szobor az oltáron. Gondolatok Georg Raphael Donner pozsonyi főoltáráról, Joseph Thaddäus Stammelgráci Szent Márton-főoltárával összehasonlítva. Művészettörténeti Értesítő XLV (1996.) 157-168. o.

Strobl, Alice: Die Naturkanzelndes 18. Jahrhuderts.Alte und Moderne Kunst 4. (1955.) 38-52. o.

Voit Pál: Tervek, mesterek és a mű. Művészettörténeti Értesítő IX. (1960) 265. skk.