Tananyag választó:
Életrajz gyűjtemény
Eszköztár:
Mányoki Ádám

Mányoki Ádám (1673-1757): Magyar festő. Református lelkészcsaládból származott, Észak-Németországban nevelkedett. Előbb német fejedelmi udvarok számára dolgozott, majd hazatérve II. Rákóczi Ferenc szolgálatába állt. Rákóczi hollandiai tanulmányútra küldte, onnan Berlinbe, majd a fejedelem hívására Danzigba ment, itt festette Rákóczi legismertebb arcképét. 1713-ban Varsóban, 1714-ben Drezdában udvari festőként működött. 1724-től ismét Magyarországon dolgozott, de életét a szász választófejedelem udvari festőjeként, Drezdában fejezte be. Arcképfestészetére a németalföldi és a divatos francia portréművészet képviselői hatottak, Magyarországon működve alkalmazkodott megrendelői provinciálisabb ízléséhez.

Meytens, Martin van

Meytens, Martin van (1696-1770): Svéd származású, Ausztriában működő festő. Előbb Angliában dolgozott, ahol nagy hatással volt rá van Dyck elegáns portréfestészete, majd Párizsban divatos miniatűrfestőként működött. Drezdai, velencei, római és firenzei tartózkodás után, 1730-ban Bécsben telepedett le. Hamarosan udvari festővé, 1759-ben az akadémia igazgatójává nevezték ki. Magasrangú modelljeit, a császári család, az osztrák és a magyar arisztokrácia tagjait kissé merev beállításban, de az öltözékek virtuóz anyagábrázolásával örökítette meg.