Tananyag választó:
A magyar barokk festészet műfajai II.
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

Biró József: A bonchidai Bánffy-kastély családi arcképei. In: Petrovics Elek (szerk.): Lyka Károly emlékkönyv. Budapest, 1944, 192-220. o.

Buzási Enikő: A barátság-motívum térhódítása a 18. századi magyar portréfestészetben. Művészettörténeti Értesítő33. (1984.) 212-234. o.

Buzási Enikő: Mányoki Ádám (1673-1757). Budapest, 2003.

Buzási, Enikő: Alteungarische Bildnisse. Ausstellungskatalog. Tata-Szombathely, 1988.

Cennerné Wilhelm Gizella: Új portréműfajok a 18. századi magyarországi festészetben. Ars Hungarica1982./2. 169-177. o.

Európa fejedelmi udvaraiban: Mányoki Ádám. Egy arcképfestő pálya szereplői és helyszínei. Kiállítási katalógus. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 2003.

Jávor Anna: Lieb Ferenc, az „edelényi festő”. Művészettörténeti Értesítő49. (2000) 167-186. o.

Jávor Anna: Világi falképegyüttesek Északkelet-Magyarországon. in: Zádor Anna – Szabolcsi Hedvig (Szerk.): Művészet és felvilágosodás. Művészettörténeti tanulmányok. Budapest, 1978.

Lázár Béla: Mányoki Ádám élete és művészete. Budapest, 1933.

Pötzl-Malikova, Maria: Zur Porträtmalerei Franz Anton Palkos. Művészettörténeti Értesítő25. (1986.) 1-24. o.