Tananyag választó:
A magyar barokk festészet műfajai I.
Eszköztár:

Ajánlott irodalom

Barokk és Maulbertsch. Összeállította: Kőszegi Lajos és Várhegyi Miklós. Veszprém, 1992.

Galavics Géza: A szigetvári Dorffmaister-freskó és a Festetichek. in: Bardoly István - László Csaba (szerk.): Koppány Tibor hetvenedik születésnapjára. Tanulmányok. (Művészettörténet - Műemlékvédelem X.) Budapest, 1998. - 309-316. o.

Garas Klára: Kracker János Lukács, 1717-1779. Budapest, 1941.

Hindelang, Eduard (Hg.): Franz Anton Maulbertsch und sein Kreisin Ungarn. Ausstellungskatalog. Langenargen-Sigmaringen, 1984.

Hoffmann Edith: A felajánlás a Szent István ábrázolásokon. In: Petrovics Elek (szerk.): Lyka Károly emlékkönyv. Budapest, 1944, 168-187. o.

Kapossy János: A szombathelyi székesegyház és mennyezetképei. (A budapesti kir. m. Pázmány Péter Tudomány Egyetem Művészettörténeti Gyűjteményének dolgozatai III.) Budapest, 1922.

Matsche – von Wicht, Betka: Franz Sigrist 1727-1803. Ein Malerdes 18. Jahrhunderts. Wei ßenhorn, 1977

Pigler Andor: A győri Szt. Ignác-templom és mennyezetképei. Budapest, 1923.

Pigler Andor: A pápai plébániatemplom és mennyezetképei. Budapest, 1922. (reprint: Pápa, 1998.)

Szilárdfy Zoltán: Barokk szentképek Magyarországon. Budapest, 1984.