Tananyag választó:
Ritmusok
Negyed hang

Egy fél hang időtartama alatt két negyed érték szólalhat meg.

Negyed
Nyolcad hang

A negyed hang fele a nyolcad. Egy zászlóval jelezzük, vagy a nyolcad csoportokat – mint minden negyednél kisebb összetartozó csoportot – úgynevezett gerendával köthetjük össze.

Nyolcad
Tizenhatod hang

A nyolcadokat felezve tizenhatodokat kapunk.

Tizenhatod

A tizenhatod felező ritmusértéke a harmincketted és ennek megfelezett értéke a hatvannegyed.