Tananyag választó:
Komoly opera - Szerzők, zeneszerzők gyűjteménye
Eszköztár:
Wagner Richard

Richard Wagner -WAGNER, Richard ( 1813-1883)

Az egyetemes operazene reformátorai MONTEVERDI, GLUCK és WAGNER voltak. Mindhárman egyetértettek abban, hogy az opera műfajában vissza kell állítani leglényegesebb alkotóelemet, a görög eredetre utaló drámát. WAGNER zenedrámáit más művészeti ágak; zene, festészet, irodalom, színpadtechnika építészet, költészet bevonásával összművészetté (Gesamkunstwerk) kívánta fejleszteni. Ennek részévé tette az új harmóniarendre alapozott szimfonikus zenekari hangzást, amely nála nem az énekesek kíséretét, hanem a költői tartalmak, a drámai mondanivalók fejlődését segíti. Wagner zenéjéhez további támaszt nyújtanak a szereplőkhöz, az eseményekhez társított zenei vezérmotívumok (Leitmotiv),amelyek közelebbi ismerete záloga lehet a wágneri zenedráma befogadásának.