Tananyag választó:
Komoly opera - Szerzők, zeneszerzők gyűjteménye
Eszköztár:
Claudio Monteverdi

Claudio Monteverdi Claudio MONTEVERDI (1567-1643)

A zenetörténet egyik legzseniálisabb tehetségű alkotóművésze. Szülővárosában, Cemonában tanult. Itt jelentek meg első figyelemfelkeltő drámai feszültségű, latin és népnyelven írt madrigálkötetei.
1590-1612-ig mint udvari énekes és hegedűjátékos a mantovai herceg (Gonzana) szolgálatában állt. 1607-ben a velencei pestisjárványban vesztette el feleségét. Minden bizonnyal az ezzel járó lelki fájdalom hatására írta Arianne c. operájának ismert panaszdalát. Az is valószínű, hogy e szomorú gyászeset után választotta a papi hivatást. 1613-tól haláláig (1643) a velencei Szent Márk templom karnagya volt. A firenzei kezdeményezők (Caccini, Peri) munkáját továbbfejlesztve új elemként létrehozta az opera műfajában az ariozót, a duettet, az áriat, a hangulatteremtő, hangutánzó zenekari közjátékot. Mindezek az Orfeo c. művében sűrítve - évszázadokra előre mutatva - indítják világhódító útjára a dramma per musicát.

Claudio Monteverdi: Orfeo

Most idézzük a színpadi zene óriását, MONTEVERDIT! Ő hozta létre 1607-ben az első maradandó operát, az Orfeót (Otfeusz).

Ebben átlépve a szavak dallamához, ritmusához simuló énekbeszédet, zseniális módon megalkotta az új műfajt, amelyben a zenével ötvözött történet dramma per musicává nemesedett. Idézetünkben a recitativóhoz tapadó, széles ívű fohászkodás rövid dallamából már sejteni lehet a jövőt, a zenedráma kibontakozását.