Tananyag választó:
Hangzat, hármashangzat - Kapcsolódó fogalmak
Eszköztár:
A dúr alaphármas

(A dúr alaphármast az abszolút magasságot jelző hangnév nagy betűjével jelöljük. Pl. C)

A hármashangzatok

A hármashangzatokat bármely abszolút hangra építhetjük, alkotó hangjait oktávban tetszés szerint megkettőzhetjük, illetve felbontva is hangoztathatjuk. Ezek a módosítások lényeges változást nem jelentenek.

Ezzel ellentétben kiemelten fontos az, hogy a főhármasok alkotóelemei közül melyik hang kerül a legmélyebb szólamba. Ha a legmélyebb szólamban az alaphang van, akkor a főhármas mindig alaphelyzetű.

A moll alaphármas

(A moll alaphármast az abszolút magasságot jelző hangnév kis betűjével jelöljük. Pl. c)

Akkordfelbontás

Akkordfelbontás

Az egy akkordhoz szervesen hozzátartozó hangok nem egyszerre, hanem különböző figurációban, fölbontásban szólalnak meg.

Akkordok a klasszikus stílusban

A klasszikus stílusban a legfontosabb akkordok a tercépítkezésű hármas- és négyeshangzatok, amelyekben az alaphelyzetű akkord 2 vagy 3 egymásra épülő tercből áll. Ennek a felépítésnek 1600-tól 1900-ig volt meghatározó szerepe.

Alaphármasok

A benne lévő tercek nagyságától függően 4 fajta hármashangzatot különböztetünk meg. Ezek az úgynevezett alaphármasok,mert legmélyebb hangjuk egyszersmind az alaphangjuk is.

Az akkord

Az akkord több, legalább 3 különböző hang együttes megszólaltatása, illetve szoros összetartozása. Ebből következik tehát, hogy rendkívül sokféle akkordfelépítés lehetséges.

Az akkord, hangzat

AZ AKKORD, HANGZAT

(latin, accordare = összhangban állni)