Tananyag választó:
Hangzat, hármashangzat - Kapcsolódó hanganyagok
Eszköztár:
Kvartszextfordítás – kvartszextakkord
A dúr hangsor törzshangjaira (fokaira) épülő alap hármashangzatok
A hat hang alkotta hármashangzat
A moll hangsor törzshangjaira (fokaira) épülő alap hármashangzatok
Bach: C–dúr prelúdium
Egy akkord hangjai fölbontva
Hármashangzat fordítás bemutatása
Hármashangzat fordítás bemutatása
k3+k3 = szűkített
k3+n3 = Moll
Kvartszextfordítás – kvartszextakkord bemutatása
Kvartszextfordítás – kvartszextakkord bemutatása
Kvinthelyzet bemutatása
Módosítások
n3+k3=Dúr
n3+n3 = bővített
Oktávhelyzet bemutatása
Szextfordítás–szextakkord bemutatása
Két egymásra épített terc hangköz
Tercépítkezésű hármashangzat és négyeshangzat
Terchelyzet bemutatása