Tananyag választó:
Programzene - Szövegek, idézetek gyűjteménye
Eszköztár:
A görögök

A görögök átvették a folyam menti kultúrák emlékeit és a zenét az általános műveltség, a személyiségnevelés eszközévé fejlesztették. Jellemző, hogy nem várták el egy köztiszteletben álló személytől, hogy járatos legyen a tudományban, de azt elképzelhetetlennek tartották, hogy ne tudjon énekelni.

PLATÓN szerint „Azért van olyan óriási fontossága a zenei nevelésnek, mert a ritmus és a dallam hatolnak be legjobban a lélek belsejébe, azt hatalmas erővel megragadják, s jó rendet hozva magukkal, azt, aki helyes elvek szerint nevelkedik, rendezett lelkű emberré teszik, aki pedig nem, azt éppen ellenkezőleg.”

Első Delphoi Apolló himnusz

(L. Kecskés András)

A programzene lényege

A programzene lényegét tekintve a zenetörténészek véleménye nem egybehangzó;

1./ Vannak akik a programzenét az abszolút zene ellenpólusának,

2./Vannak olyanok is szép számmal, akik a zenét egységesen ősidőktől fogva programzenének tekintik.

Bryan Crimp véleménye szerint: „…a programzene pontosan annyi idős, mint maga a zene.”