Tananyag választó:
Programzene - Szerzők, zeneszerzők gyűjteménye
Eszköztár:
Kurtág György

KURTÁG György ( 1926- ) Romániában, Erdélyben Lugos városában született magyar zeneszerző. Az 1990-es évek előtti évtizedekben az ismert magyar politikai viszonyok szorításában eléggé megkésve – 31 éves korában – került ki külföldre, oda, ahol az új módszerekkel alkotott zeneművek hangzásvilágának megismerésére többé-kevésbé már a nagyközönség is fogékonnyá vált.

Kurtág György
KURTÁG élete

KURTÁG 1957-58-ban Párizsban STEIN Marienne-nél tanult, MESSIAEN és MILHAUD (mijó) óráit látogatva ráhangolódott a XX. század forradalmi megújítást sürgető zenei célkitűzésekre. Az itt szerzett személyes élmények megalapozták alkotó tevékenységének további útját.

Kurtág hangzásvilága

Műveinek sajátos hangzásvilágában ott találjuk az előző korok (pl. a barokk kor) jellemző programtartalmakat kifejező ábrázolásmódjait; hangfestés, hangutánzás, stb. KURTÁG zenéje ettől merőben más. Nála az eltérést szavakkal szinte lehetetlen érzékeltetni.

Hallgassunk bele Kurtág Bornemissza Péter mondásai (1968) című 40 perces kompozíciójába, amelynek szövegét a szerző BORNEMISSZA prédikátor-költő műveiből válogatta össze.

Kurtág: Bornemissza Péter mondásai c. műve négy tételes. (A négytételes szonátaformára utal)

I. Vallomás

II. Bűn

III. Halál

IV. Tavasz

Kurtág Bornemissza Péter mondásai c. programzenéje meghökkentően, a korábbi gyakorlattól eltérően, a modern muzsika eszközeivel fejezi ki a szavak és fogalmak hangulatát, tartalmát. Zenehallgatás közben gondoljunk erre is!

- 1. A bűn, mint egy sűrű köd, avagy sötét felhő, avagy kemény kőfal; elfogja szemünk elől az Istent.

- 2. Az elme szabad állat, őtet sem lánccal, sem kötéllel meg nem kötözheted. Hanem mindenkor, éjjel és nappal, mikor alszunk álmunkban, csak elforog.

- 3. Az ördög most is óránként azon jár és forog, hogy tiszta merő siket, vak és sánta lennél minden jónak és idvességes dolognak hallgatására.

- 4. Restség az ördög vánkosa.