Tananyag választó:
Komoly opera - Szövegek, idézetek gyűjteménye
Eszköztár:
Eösze László, az Opera útja c. műve

EÖSZE László, az Opera útja c. művében így ír:

„ A habsburgoknak nem volt érdekük, hogy a magyar nép gazdaságilag talpra álljon, a tudományokban és művészetekben megerősödjék. A gyarmati sorba taszított nemzet hősies erőfeszítései csak lassan érleltek számottevő eredményeket. Az Udvar sem tartózkodott hazánkban, hogy a költőket, muzsikusokat maga köré gyűjtve segített volna megindítani a szellemi élet egészséges vérkeringését. A fő-urak Bécshez húztak, a császárvárosban töltötték az év nagy részét, idegenben tékozolták el a jobbágysorban sínylődő magyar paraszt verejtékes munkáján szerzett vagyonukat.”