Tananyag választó:
Műveletek
  • 7 foglalkozás
Egész számok irásbeli összeadásának ismétlése, tizedes törtek összeadása, gyakorló feladatok
Egész számok írásbeli kivonásának ismétlése, tizedes törtek kivonása, gyakorlófeladatok
Tizedes tört szorzása 10 hatványaival, természetes számmal, tizedes tört írásbeli szorzása, gyakorlófeladatok
Tizedes tört osztása 10 hatványaival, természetes számmal, gyakorlófeladatok
További fogalmak...
Az átlagolás fogalma, tulajdonságai, kiszámítása, a sokaság fogalma, gyakorlófeladatok
Átlagszámítás, adatok leolvasása diagramról, átlagolt érték kiszámítása, adatok ábrázolása, gyakorlófeladatok