Tananyag választó:
Számtan, algebra
  • 8 téma
Műveletek az ezres számkörben
Ismerkedés a törtszámokkal
Pozitív és negatív egész számok tanítása
Szóbeli és írásbeli műveletek tanítása
Írásbeli szorzás tanítása
További fogalmak...
Az átlagszámítás tanítása
Valóságos problémák megoldásának gyakorlása szöveges feladatokon keresztül