Tananyag választó:
Gondolkodási módszerek alapozása, tudatos tanulást előkészítő tevékenységek
  • 6 foglalkozás
Részhalmaz képzése kiválogatással
További fogalmak...
Halmazábrán az egyes részek tulajdonságainak felismerése és kijelölés
Részhalmaz létrehozása az alaphalmaz elemeinek közös tulajdonsága alapján
Venn-diagram alkalmazása és grafikonok készítése
Mennyiségek szétválogatása adott mennyiséghez való viszonyítás alapján és halmazképzés