Tananyag választó:
Számtan, algebra
  • 9 téma
  • 1 gyűjtemény
Mérés, összeadás, kivonás, szorzás, osztás
A számfogalom további bővítése
A római számok és alkalmazások
További fogalmak...
Tört számok tanítása
Az írásbeli összeadás tanítása
A szóbeli kivonás ismétlése
A kivonás írásban
Az írásbeli osztás és szorzás műveleteinek tanitása.