Tananyag választó:
Műveletek értelmezése, műveletvégzés
  • 8 foglalkozás
Műveletek értelmezése, műveletvégzés a 100-as számkörben.
Műveletvégzések a százas számkörben.
Az összeadás, a kivonás és kapcsolatuk a százas számkörben.
Műveletek gyakorlati alkalmazása, szöveges feladatok tanítása.
Egyenlő tagú összeadások és a szorzás kapcsolata.
A bennfoglalás értelmezése, csoportosítás.
További fogalmak...
További fogalmak...