Tananyag választó:
Matematika
 • 12 törzsanyag
 • 3 segédanyag
Matematika - 1. osztály
 • 4 téma
Matematika tananyag első osztályos kisdiákok számára. Első lépések a matematika világában, számolás 20-as számkörben, kezdő lépések a geometria területén.
Matematika - 2. osztály
 • 5 téma
Matematika tananyag második osztályos kisdiákok számára. Számolás 100-as számkörben, a szorzótábla, a geometria alapjai
Matematika - 3. osztály
 • 2 téma
Matematika tananyag harmadik osztályos kisdiákok számára. Számolás 1000-es számkörben, a római számok megismerése, a testek, síkidomok tulajdonságai, a kerület mérés alapjai.
Matematika - 4. osztály
 • 5 téma
 • 1 gyűjtemény
Matematika tananyag negyedik osztályos kisdiákok számára. Ismerkedés a negatív számokkal, a törtszámokkal, geometria alapjaival, a síkidomok területével.
Matematika - 5. osztály
 • 4 téma
 • 1 gyűjtemény
Matematika tananyag ötödik osztályos diákok számára. Számolás törtekkel, negatív számokkal, ismerkedés a derékszögű koordináta rendszerrel és a geometriai alapjaival
Matematika - 6. osztály
 • 5 téma
Matematika tananyag hatodik osztályos diákok számára. Műveletek raciónális számokkal, ismerkedés a függvényekkel. A tengelyes tükrözés fogalma.
Matematika - 7. osztály
 • 4 téma
 • 1 gyűjtemény
Matematika tananyag hetedik osztályos diákok számára. Műveletek racionális számokkal, ismerkedés az algebrai kifejezésekkel, egyenletek megoldásával. Síkidomok területe, hasáb felszíne, térfogata, egybevágósági transzformációk.
Matematika - 8. osztály
 • 5 téma
Matematika tananyag nyolcadik osztályos diákok számára. Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása algebrai és grafikus úton. A Pitagorasz tétel, és alkalmazása. Hasonlósági trasnszformációk
Matematika - 9. osztály
 • 6 téma
Matematika tananyag kilencedik osztályos diákok számára.
Matematika - 10. osztály
 • 5 téma
Matematika tananyag tizedik osztályos diákok számára.
Matematika - 11. osztály
 • 3 téma
Matematika tananyag tizenegyedik osztályos diákok számára.
Matematika - 12. osztály
 • 3 téma
Matematika tananyag tizenkettedik osztályos diákok számára.
Tevékenységek - matematika feladatok gyűjteménye
 • 20 feladat
Szöveges feladatok a középiskolai matematika tananyaghoz kapcsolódóan. A részletes megoldással segítik a gyakorlást.
Nincs királyi út!
 • 7 téma
A matematika történetének feldolgozása Sain Márton Nincs királyi út! című műve alapján
Intel® skoool™ tartalom - Matematika
 • 3 téma
Az Intel® skoool™ Tanulási és oktatási tartalmak keretében kidolgozott, a magyar közoktatás számára adaptált matematika tananyag. A tananyagok mindegyike egy bemutató részből, egy interaktív tesztből és egy áttekintésből áll. Az általános iskolás és a középiskolás korosztály számára készült oktatási segédanyagok számos interaktív elemet, animációt és szimulációt tartalmaznak, a tananyagok szemléltetésével elősegítve a jobb megértést, hatékonyabb elsajátítást.

Tananyagok elérése

Tisztelt Látogatók!

Az új Sulinet portál indulásával a Sulinet Digitális Tudásbázis tartalmai megújult formában fokozatosan kerülnek publikálásra. A régi SDT 2012. augusztus végéig továbbra is elérhető lesz az alábbi címen:
regi.sdt.sulinet.hu

Csoportot ajánlunk

Geogebra A geogebra alkalmazása nem csak matematika órán. Közösen hátha egyszerűbb.
Interaktív tábla Interaktív táblát, tanulói válaszadórendszert és más osztálytermi IKT-eszközt használók csoportja.

Matematika a Hírmagazinban

10 matematikus Akik sejtéseikkel, bizonyításaikkal, ötleteikkel átalakították tudásunkat.A The Guardien újságírója állította össze a listát.
Carl Gottfried Neumann, a klasszikus matematika atyja Százhúsz éve született a matematikus-professzor.
Ma élő, nagy magyar matematikusok Híres, napjainkban is élő, magyar matematikusok, akik elnyerték az egyik legnagyobb szakmai elismerést.
Tél, karácsony Lehet ehhez köze a matematikának?
Áprilisban születtek ők is A matematika nagyon sok területét érinti.

Linket ajánlunk

Realika Digitális foglalkozásgyűjtemény és oktatásszervezési szoftver
Középiskolai matematikai és fizikai lapok Tartalomban gazdag példatár tanulók és tanárok számára
Matematika kompetencia Kompetencia alapú programcsomag - matematika kompetencia
Matematika versenyek Minden a matematikai versenyekről
Matematikában tehetséges gyermekekeért alapítvány A MATEGYE a matematikában tehetséges gyerekeket támogatja.
Geogebra GeoGebrával készült ingyenes magyar oktatási anyagok gyűjteménye.