Tananyag választó:
Szövegértés
Eszköztár:
A feladat ismertetése

A következőkben egy ábrákat és grafikonokat is tartalmazó szöveget fogsz értelmezni, majd felhasználod az információkat egy esszé megírásához.

A http://www.mozaik.info.hu/mozaweb címen keresd meg A város élete, élet a városban témakörben lévő Város élete. Kinőttük környezetünket. 1. rész cím alatt található anyagot.

1) Szövegértés
Válaszolj az alábbi kérdésekre:
Mettől meddig tartott a népességnövekedés második szakasza?
Mely területek fejlődtek ekkor?
Mekkora volt Földünk népessége ekkor?

Mikor népesült be Afrika?
Hány millió fő élt akkor a Földön?
Miből tartották fenn magukat az emberek 6000 évvel ezelőtt?
Milyen területek népesedtek be ekkor jellemzően?
Milyen típusú településeken éltek az emberek 25000 évvel ezelőtt?

A szöveg szerint igazak vagy hamisak a következő állítások?
Az ipari forradalom javuló életfeltételeinek köszönhetően népességrobbanás következett be.
A harmadik világ mai országai a második világháború végéig gyarmati sorban álltak.
Az ipari forradalom eredményeként a gyermek- és felnőttkori halandóság először Észak-Amerikában csökkent.
A letelepedett életmódnak köszönhetően az emberek jobban meg tudták védeni magukat.

Mekkora volt a népsűrűség az i.sz. 1. sz. körül? Hányan éltek ekkor a földön?

1900-ban mekkora volt Ázsia népessége? Várhatóan mekkorára nő 2025-re?
Becslések szerint melyik földrészen fog legkisebb mértékben nőni a népesség a közeljövőben?

Melyik két kontinensnek nőtt azonos mértékben a népességszáma 1960 és 1995 között?
Melyik a legnépesebb földrész?
A növekedési arányokat nézve mely kontinensen várható a legnagyobb mértékű növekedés a következő 10 évben?
Mekkora ma a Föld népességszáma?

Milyen jellegű konfliktusok vezethetnek háborúhoz?
Nevezz meg 4-5 problémát, amit a népességnövekedés okozhat.

Mit jelent a fenntartható fejlesztés (fejlődés) kifejezés?
Saját szavaiddal fogalmazd meg, hogy milyen veszélyekkel járhat a túlvárosiasodás.

Milyen jellegű népességmozgás jellemző a 20. sz.-ra?
Mit értünk a problémák globalizációján?

A világmodell szerint hogy alakul a várható élettartam 2050-ben és 2100-ban?
Milyen mértékben befolyásolja ezt a rendelkezésre álló élelmiszer mennyisége és a környezetszennyezés várható mértéke?
Melyik tényezőt érinti a legkevésbé, hogy mikorra sikerül létrehozni a védekező intézkedéseket?
Melyiket/melyeket a leginkább?

2) A felhasznált anyag segítségével írj egy tájékoztató jellegű esszét a Föld népesedéséről, és az ezzel kapcsolatos problémákról! Legyen benne hivatkozás és definíciómagyarázat!