Tananyag választó:
Nyelvművelés
Eszköztár:
A feladat ismertetése

1) Keresd meg a Magyar Nyelvőr internetes változatát!

2) Milyen jellegű folyóirat ez? Mikor alapították? Ki volt az első szerkesztője? Kik szerkesztik most? Milyen időközönként jelenik meg? Milyen témákkal foglalkozik a folyóirat?

3) Keresd meg a 130. évfolyam 3. számában (2006. július-szeptember) Ágoston Mihály: Nyelvművelő kéziszótár című cikkét. Készíts egy 15-20 mondatos rezümét (összefoglalást) a cikkből!