Tananyag választó:
Nonverbális kommunikáció
Eszköztár:
A feladat ismertetése

A feladat a nemverbális kommunikációval foglalkozik.

1) Nézzétek meg az arcjáték lejegyzésére használt leggyakoribb jeleket. Milyen érzelmi állapotra utalnak ezek? Hogyan lehet még érzelmeket kifejezni testünkkel? Adjatok néhány példát!

A mimika ábrázolása A mimika ábrázolása
2) Találjatok ki egy hétköznapi szituációt, majd rajzolóprogram segítségével készítsetek képrajzot hozzá, de ne feliratozzátok!

3) Cseréljétek ki a képregényeket, és készítsetek hozzá feliratokat!

4) Cseréljétek vissza a képregényeket, és beszéljétek, mennyire hasonlít a ti elképzelt történetetek a szövegeshez. Milyen eltérések vannak? Mi lehet az oka? Mi segített a szituáció értelmezésében?