Tananyag választó:
Helyesejtési gyakorlatok
Eszköztár:
A feladat ismertetése

A feladat a kifejező, értelmező olvasásra készít fel.

1) Oldd meg az önkifejezéssel, hangszínválasztással és hangsúlyozással kapcsolatos feladatokat, majd melegíts be néhány nyelvtörő elmondásával!


2) Válassz ki a Beszédritmus, beszédtempó oldal szövegei közül párat, és blattold őket! Ügyelj a helyes ejtésre, az értelmező, kifejező hangsúlyozásra és a megfelelő beszédtempóra! Vedd fel hangrögzítővel, hallgasd vissza, és figyeld meg, milyen hibákat veszel észre! Min lehetne javítani, és mivel vagy elégedett?

3) Válassz ki egy szöveget, és dolgozd fel! (Értelmezd, jelöld ki a hangsúlyozandó részeket, hol tartanál szünetet, mit milyen hangsúllyal olvasnál stb.)

4) Olvasd fel, hallgasd vissza, és addig folytasd egy-egy szöveg feldolgozását, amíg elégedett nem vagy az előadásoddal!